top of page

ALIANCES

Alianza 1.jpeg
alianza 4.jpg
alianza 3.jpg
OR BLANC AMB  BRILLANT

Aliança plana d'or blanc amb un acabat molt polit i brillant incrustat. Pot fer-se amb brillants de diferents mides.

ALIANÇA D'OR BLANC AMB 3 BRILLANTS

Aliança d'or blanc amb tres brillants. Pot fer-se amb brillants de diferents mides i en or grog o or rosa.

ALIANÇA D'OR BLANC AMB 11 BRILLANTS

Aliança d'or d'onze brillants que pot realitzar-se amb brillants de diferents mides en color or o rosa.

alianza 5.jpeg
ALIANÇA
OR BLANC
ACABAT 
SETINAT

Aliança plana d'or blanc, amb un acabat setinat i un brillant incrustat. Pot elaborar amb brillants de diferents mides.

Alianza de compromiso
OR BLANC ACABAT
SETINAT

Aliança plana d'or blanc amb un acabat setinat. Pot elaborar-se amb un acabat brillant en color or i or rosa.

alianza 2.jpg
ALIANÇA D'OR

Aliança d'or que pot elaborar-se en or groc, rosa o or blanc.

bottom of page